Inloggen:

SPECIALISTEN IN MAATWERK OPLOSSINGEN

Tekst opgenomen uit W3C

"De publieke en politieke aandacht voor een toegankelijk internet neemt steeds meer toe. Zowel Europese als nationale instellingen en overheidsinstanties die wet- en regelgeving ontwikkelen, roepen op om het internet letterlijk voor iedereen toegankelijk te maken.

In Nederland speelt het ministerie van VWS een belangrijke rol bij het bevorderen van de toegankelijkheid van het internet, met name voor mensen met een functiebeperking.

Ter ondersteuning van webaanbieders en -bouwers startte het ministerie van VWS in 2001 het project Drempels Weg. Doelstelling is om het proces van het toegankelijker maken van het internet in een stroomversnelling te brengen zodat ook mensen met een functiebeperking optimaal gebruik kunnen maken van het internet.

De Drempels Weg Toetsing is een initiatief van het Project Drempels Weg. Door deze regeling in te stellen, komt Drempels Weg tegemoet aan de wens van overheden, non-profitorganisaties en het bedrijfsleven om te komen tot een onafhankelijke en betrouwbare beoordeling van de toegankelijkheid van websites.

Een goed toegankelijke site vergt voortdurend onderhoud. Internet is een dynamisch medium en bij elke aanpassing dient de toegankelijkheid voor mensen met een handicap betrokken te worden. Als een website periodiek volgens de W3C-normen wordt getest door Drempels Weg, vindt er een nauwkeurige en onafhankelijke controle van de toegankelijkheid van de site plaats. Websites die blijvend voldoen aan de internationale W3C-criteria voor toegankelijk internet, komen in aanmerking voor het nieuwe Drempels Weg Bewijs van Toegankelijkheid."

Uiteraard zijn onze Content Management Systemen te certificeren volgens de nieuwste Drempelsweg normering.

Klik hier voor meer informatie over websites en Content Management Systemen.