Inloggen:

SPECIALISTEN IN MAATWERK OPLOSSINGEN

Enqutes peilingen of onderzoek op uw website
Het verzamelen -via het internet- van gegevens die belangrijk zijn voor het nemen van de juiste beslissingen voor uw organisatie/bedrijsvoering of uw klanten of bewoners, is door toenemend gebruik van internet in alle lagen van de bevolking een buitengewoon interessant middel geworden.
 
Mede hierdoor en de keuze voor een goed instrument, neemt het ondervragen van respondenten via internet de laatste tijd een grote vlucht. Er zijn verschillende pakketten op de markt om web-enqutes mee uit te voeren.

Grofweg kunnen er twee soorten van webenqutes onderscheiden worden. Bij de eerste vorm zijn er geen gegevens van de onderzoeksgroep aanwezig (geen adressen). Via diverse links op pagina's worden mensen aangemoedigd om met de enqute mee te doen. Verder kunnen de mensen bij deze opzet makkelijk meerdere keren meedoen. Of de mensen die aan het onderzoek meedoen een goede afspiegeling van de totale doelgroep vormen is niet bekend en zeker te betwijfelen

Een tweede vorm betreft een onderzoek waarbij er wel gegevens van de deelnemers (zoals bijvoorbeeld email-adres) bekend zijn. Hierdoor heeft de onderzoeker beter in de hand hoe de steekproef is opgebouwd. Er kan voorkomen worden dat mensen meerdere keren meedoen en ook kan gekeken worden wie niet meegedaan hebben. Ons product is voor beide categorien inzetbaar.

Het programma
Degene die de enqute invult, krijgt een eenvoudig html-formulier om in te vullen. Hierdoor zijn (bijna?) alle browsers geschikt om de enqute in te voeren.


Enkele kernpunten:
open enqutes
beveiliging met login en passwoord
inloggen via loginscherm of middels klik op een link
controle op geldige invoer
vraaggroepen
vragen met keuze afbeeldingen
diverse onderzoeks-schalen en vrij instelbaar
mogelijkheid tot verplicht invullen van de vragen
conditionele vragen (vragen voor mannen worden overgeslagen als vrouw is aangevinkt)
enqutes kunnen over meerdere pagina's verspreid aangeboden worden
loggen van diverse acties van de respondenten
enqute kan gentegreerd worden in eigen website (kleur/lettertype/achtergrondfiguur/logo)
analysebestand in Excel en import in SPSS-formaat

Klik hier voor meer informatie of hier voor het contactformulier